https://www.jauernig.cz/kominictvi/

Kominictví

Spalinové cesty neboli komíny


Po telefonické domluvě přijedeme a provedeme dle Vašich požadavků 

 • pravidelné roční kontroly a čištění
 • revize
 • kouřové zkoušky těsnosti
 • vložkování
 • výpočty a pasportizace
 • kontroly pomocí kamery
 • frézování
 • montáže vícevrstvých fasádních komínů
 • stavby systémových komínů
 • strojní odstraňování dehtu a usazenin
 • opravy komínů, kouřovodů a zděří
 • celkové rekonstrukce komínů


Pravidelné kontroly a čištění spalinových cest - by měly být prováděné dle zákona 1x (___doplníme tabulku___) ročně, zejména kvůli vyhoření. O kontrole spalinové cesty dostane objednatel na místě vypsaný protokol či do deseti dnů zpětně.

Revize spalinových cest - se musí ze zákona provádět při uvedení nového komínu do provozu, při změně majitele objektu, při výměně spotřebiče napojeného na spalinovou cestu za jiný tip(kotel, kamna, karma), při jakékoli změně na spalinové cestě (u spotřebiče, kouřovodu či na samotném komíně). Revize je 2-3 stránkový protokol nutný například pro pojišťovnu. Revizi musí pro případ potřeby archivovat i revizní technik. Revize může být vystavena i jako nevyhovující s doporučením na odstranění uvedených závad.

Kouřové zkoušky těsnosti - tu je možné provést pomocí barvících kouřových patron, kdy se utěsní sopouch a komínové ústí a zjistí se, zda neproniká kouř např. skrz poškozené zdi komínu do domu či jinými netěsnostmi.

Vložkování spalinových cest - nutné například při změně spotřebiče či druhu paliva, dále pokud je spalinová cesta netěsná, nebo pokud po výměně spotřebiče je provoz ve spalinové cestě ze suchého změněn na mokrý a dále. Samotné vložkování komínu trvá 1-2 dny.

Kontroly pomocí kamery - kontrola se provádí pomocí spouštěné kamery, kdy je k dispozici i video nahrávka.

Frézování - pokud je nutné například při vložkování zvětšit či jakkoliv upravit tvar nebo šířku komínu. Práce je hotová většinou v průběhu jednoho dne, ale doba frézování je závislá na typu zdiva v komínové kci a může trvat i déle.

Návrhy spalinových cest, včetně programových výpočtů - se doporučují provádět před instalací nového spotřebiče nebo pokud jsou u stávajícího vytápění jakékoli nedostatky - dehtování, špatný tah, zanášení komínů. 

Různé opravy - například částí nad krytinou, kdy se starší komíny umí bortit, nebo do komínů zatéká a je potřeba opravit stříšku komínu, aj.